Activiteiten


Het doel van de stichting Erfgoed J.B. van Loghem is het bevorderen van de instandhouding van en studie naar het erfgoed van de architect J.B. (Han) van Loghem en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin des woords.


In het kader van dit doel organiseert de stichting een aantal activiteiten, die wij hieronder in het kort aangeven. 


  • Uitgave boek J.B. van Loghem, architect van een optimistische generatie         (voor een impressie van het boek klikt u hier)
  • Tentoonstelling ABC Architectuurcentrum Haarlem (22 mei 2022 tot

    23 oktober 2022)

  • Fietstocht langs de huizen van J.B. van Loghem in Haarlem